Etusivu->Yleistä tietoa->Ohjeita vainajan omaisille

Ohjeita vainajan omaisille

Kuinka toimia kun olette menettäneet läheisenne?

Surun keskellä on usein vaikea toimia, mutta syvimmänkin surun keskellä on ryhdyttävä käytännön toimiin mm. hautaamisen järjestämiseksi. Tämä sivusto antaa tietoa ja ohjaa teitä läheisenne saattamisessa lepoon.

Hautaustoimisto kannattaa valita heti alkuvaiheessa, sillä heiltä saa asiantuntevaa apua ja ohjeistusta koko prosessin ajan. Voitte myös kääntyä vainajan kotiseurakunnan puoleen.

Hautausjärjestelyjä voitte hoitaa jo ennen kuin hautauslupa on kirjoitettu.


Hautauslupa

Saatte hautausluvan läheistänne hoitaneelta lääkäriltä, mikäli kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviin tutkimuksiin ei ole aihetta. Muussa tapauksessa hautauslupa kirjoitetaan näiden tutkimusten jälkeen.

Lisätietoja saatte valitsemastanne hautaustoimistosta tai vainajan kotiseurakunnasta.


Kuolemansyyn selvittämiseksi mahdollisesti tehtävät tutkimukset

Lääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen

Lääketieteelliseen ruumiinavaukseen pyydetään lähiomaisen suostumus. Jos haluatte, että vainajalle tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus, teidän on hyvä välittömästi ottaa yhteyttä omaistanne hoitaneeseen lääkäriin. Sairaala tai terveyskeskus vastaa kaikista lääketieteellisen ruumiinavauksen aiheuttamista kustannuksista, mukaanlukien mahdollinen kuljetus ruumiinavauspaikalle.

Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen

Oikeuslääketieteellinen tutkimus kuolemansyyn selvittämiseksi tehdään kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta. Usein tällöin kuoleman syynä on ollut esim. tapaturma, hoitotoimenpide tai kuolema on tapahtunut yllättävästi. Kaikista oikeuslääketieteellisten tutkimusten kustannuksista ja vainajan kuljettamisesta tutkimuspaikalle vastaa valtio.

Hautausjärjestelyt voitte aloittaa jo ennen kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviä tutkimuksia.


Kuolintodistus

Kuolintodistus kirjoitetaan vasta kaikkien kuoleman syyn selvittämisen edellyttämien tutkimusten (laboratoriotutkimukset ym.) valmistuttua. Kuolintodistuksesta selviää vainajan kuolinsyy. Toisinaan kuolintodistuksen saamiseen voi kulua kuukausia. Kuolintodistusta ei tarvita viranomaisten kanssa asioitaessa.


Tieto kuolemasta

Kuolintieto lähetetään virkateitse maistraattiin kirjattavaksi väestötietojärjestelmään, josta tieto välittyy esim. seurakuntaan, Kelan toimistoon, pankkeihin ja niin edelleen. Teidän ei siis tarvitse olla erikseen yhteydessä näihin tahoihin.

Muihin tahoihin sensijaan täytyy olla yhteydessä (sähkölaitos, vakuutusyhtiöt, tv-luvat, lehtien tilaukset, puhelinoperaattori jne.).

Virasto- ja pankkiasioita voitte hoitaa rekisteriviranomaiselta (väestörekisteri, seurakunta) saatavalla virkatodistuksella.


Lue lisää hautajaisista


Lähde: Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry / Hautajaiset.net