Läheisen ihmisen kuoleman tapahtuessa lapset tarvitsevat erityistä tukea ja huomiota. Voi käydä niin, että läheiset ja lapsen vanhemmat käpertyvät niin omaan suruunsa ja järkytykseensä, että heiltä jää lapsen suru huomaamatta. Joskus lapset jopa katsovat velvollisuudekseen suojata vanhempiaan omalta hädältään käyttäytymällä mahdollisimman normaalisti.

Lasten täytyy saada surra ja ilmaista surua omalla tavallaan. Alle kouluikäiselle lapselle leikki on luonteva tapa käsitellä monia asioita. Surevan lapsen kuolemaan liittyviä leikkejä ei tule pelästyä eikä kieltää. Ne ovat lapselle tärkeä tapa käsitellä omia kokemuksiaan. Sureva lapsi tarvitsee paljon läheisyyttä ja läsnäoloa. Perusturvallisuuden tunteen säilyminen olisi taattava lapsille erityisesti surun ja menetysten keskellä.