Omaisille ja läheisille rakkaan ihmisen kuolema on raskasta ja vaikeaa. Useimmiten kuolema tulee odottamatta, jolloin siihen ei voi valmistautua etukäteen. Toisinaan esimerkiksi vaikean sairauden takia omaiset tietävät odottaa poismenoa. 

Vaikean sairauden kohdatessa on tärkeää, että potilas saa kaikessa rauhassa puhua ja keskustella siitä, millaisia ajatuksia, pelkoja ja toiveita kuolemaan liittyy. Potilaan toiveita pyritään noudattamaan niin pitkälle kuin mahdollista.

Mikäli potilas on sairaalahoidossa, yhteyden sairaalapastoriin tai seurakunnan pappiin saa sairaalan henkilökunnan kautta. Papin voi kutsua tapaamaan potilasta ja omaisia. Hän voi pitää hartaushetken, toimittaa yksityisen ripin ja jakaa ehtoollista.