Omaisille tieto kuolemasta ilmoitetaan viipymättä ja henkilökohtaisesti. Samalla tulee huolehtia, ettei kukaan lähiomaisista jää täysin yksin surunsa kanssa. Tutustu myös yleisiin omaisen ohjeisiin.

Kun läheinen ihminen kuolee, voi aina kääntyä oman paikkakunnan seurakunnan puoleen. Papeilta, diakoniatyöntekijöiltä ja muilta seurakunnan työntekijöiltä saa henkistä tukea sekä opastusta käytännön asioissa.

Kirkkoherranvirastossa voidaan sopia hautaan siunaamisen ajasta ja paikasta sekä siunauksen toimittavasta papista. Ennen hautajaisia papin kanssa keskustellaan tarkemmin ja sovitaan siunaustilaisuuden ohjelmasta. Musiikki valitaan yhdessä kanttorin kanssa.

Hautapaikka hankitaan kirkkoherranviraston tai seurakunnan hautatoimiston kautta. Hautapaikkaan vaikuttaa, onko kyseessä arkkuhautaus vai tuhkaus. Molemmat hautaustavat ovat kristilliseltä kannalta samanarvoiset. Kaupungeissa tuhkausta suositaan käytännön syistä, sillä arkkuhautaus vaatii enemmän maa-alaa.

Hautaustoimiston kanssa asioidaan yleensä ainakin arkun hankintaan sekä vainajan pukemiseen ja kuljetukseen liittyvissä asioissa. Hautaustoimisto hoitaa korvausta vastaan myös muut hautajaisten järjestelyt omaisten toiveiden mukaisesti. Voit myös kysyä paikallisseurakunnan palveluista hautajaisten järjestelyjen auttamiseksi. Useat seurakunnat ovat hankkineet arkkualboja eli arkkuliinoja, joilla arkku voidaan peittää siunaustoimituksen ajaksi.

Surun kohtaamisen kannalta monet pitävät tärkeänä, että omaiset näkevät vainajan. He voivat myös osoittaa hänelle huolenpitoa, esimerkiksi osallistumalla vainajan pukemiseen.